Formy płatności

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności za Towar:

– Klient dokonujący zapłaty przelewem czy za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności, powinien zapłacić za Towar wraz z kosztami dostawy w terminie 10 dni roboczych od chwili zawarcia umowy sprzedaży, określonej zgodnie z § 3 Regulaminu. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty poprzez uzgodnienie ze Sprzedawcą.

– Przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w
Bank Zachodni WBK S.A. numer konta:
40 1090 2688 0000 0001 1177 4837;

– Gotówką za pobraniem przy odbiorze od kuriera (dotyczy tylko Zamówień realizowanych na terenie Polski),

– Wszystkie dostępne formy płatności w Sklepie: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

Klient dokonujący zapłaty przelewem czy za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności, powinien zapłacić za Towar wraz z kosztami dostawy w terminie 10 dni roboczych od chwili zawarcia umowy sprzedaży, określonej zgodnie z § 3 Regulaminu. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty poprzez uzgodnienie ze Sprzedawcą.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.